2015 Stovyklos

“Jūrų skautai neskautams“

Dalyviai:

8 – 16 metų vaikai

Kaina:

169 Eur
Registruojant grupę (4 ir daugiau) – 162 Eur
2 ir daugiau vaikų iš vienos šeimos – 145 Eur

Datos:

liepos 1 – liepos 7 d.
liepos 9 – liepos 15 d.

“Kernaves tunto skautai neskautams“

Dalyviai:

8 – 14 metų vaikai

Kaina:

165 Eur
Registruojant grupę (4 ir daugiau) – 158 Eur
2 ir daugiau vaikų iš vienos šeimos – 142 Eur

Data:

liepos 23 – liepos 29 d.