„Skautai neskautams“ stovykla Šiaulių krašte

Dalyviai:

8 – 14 metų vaikai

Kaina:

169 Eur
162 Eur – Registruojant grupę (4 ir daugiau)
145 Eur – 
2 ir daugiau vaikų iš vienos šeimos

Data:

liepos 29 – rugpjūčio 4 d.

Trumpas aprašymas:

Šiaulių krašto skautai neskautams siūlo patirti skautiško nuotykio dvasią!

Stovykloje veiksi kartu su savo bendraamžiais skautiškoje skiltyje, padedant vadovams pažinsi gamtos ir skautiškus ženklus, tinkamai susidėsi kuprinę ir įveiksi skautišką žygį, vakarais su naujais draugais prie laužo žaisi, dainuosi, vaidinsi, galėsi budėti prie laužo, išmoksi saugiai jį kūrenti ir prižiūrėti.

Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu“ (jo elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema ir t.t.). Užsiėmimų veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes (8–10 m., 11–14 m.). Vaikai, veikdami mažose grupelėse (skiltyse), padedami vadovų, susikuria simboliką, prisiima pareigų, planuoja vakaro programos (skautiškas laužas) įgyvendinimą, priima sprendimus, aptaria vykdytą veiklą. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su skautiška veikla, mokosi stovyklinių įrengimų konstravimo, eina į žygį, stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, mokosi saugiai elgtis prie laužo, naudotis įrankiais, atlieka kūrybines užduotis ir taip patiria skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų.

Kelionė į stovyklavietę ir iš jos

Į stovyklą atveža ir iš jos vaikus pasiima tėveliai (globėjai) stovyklos organizatorių numatytu laiku: Į stovyklą vaikus reikia atvežti pirmą pamainos dieną tarp 10.00–12.00 val.
Atvažiuoti pasiimti vaikų ir padėti jiems susitvarkyti reikia paskutinę pamainos dieną, nuo10.00 val. O išvažiuoti iš stovyklos prašome po 12.00 val. vyksiančios stovyklos uždarymo rikiuotės, kurią maloniai kviečiame pasižiūrėti.

Stovyklos dienotvarkė

08:00 – 09:00 Stovyklos kėlimasis, prausimasis, mankšta

09:00 – 09:45 Pusryčiai

09:45 – 10:00 Rikiuotė

10:00 – 13:00 Programa 1

13:00 – 14:03 Pietūs
14:30 – 15:00 Laisvas laikas

15:00 – 18:00 Programa 2

18:00 – 18.30 Laisvas laikas

18:30 – 19:00 Rikiuotė

19.00 – 20.00 Vakarienė
20:00 – 20.30 Laisvas laikas
20:30 – 22:00 Vakarinė programa (skautiškas laužas)
22:00 – 22:30 Naktipiečiai

22:30 – 23:00 Pasiruošimas miegui

23:00 – 08:00 Tyla

Stovyklos štabas

Stovyklos viršininkas
Skautininkas Remigijus Pozniakovas
Tel. nr: 8 657 89986 (nuo liepos 16 d.)
El. paštas.: skautai@neskautams.lt

Stovyklos programos vadovė
Skautininkė Janina Žvirblytė – Paslavičienė

Stovyklos komendantas
Skautininkas Sergėjus Staponkus

Stovyklos vieta