Meniu
Uždaryti

SKAUTAI NESKAUTAMS STOVYKLOS

Dalyviai: 8 - 16 metų vaikai
Kaina: Kaina: 175 Eur
169 Eur - registruojant grupę (4 ir daugiau)
155 Eur - 2 ir daugiau vaikų iš vienos šeimos
Datos: 2020 liepos 19-25

Skautai neskautams siūlo patirti skautiško nuotykio dvasią!

Stovykloje veiksi kartu su savo bendraamžiais skautiškoje skiltyje, padedant vadovams pažinsi gamtos ir skautiškus ženklus, tinkamai susidėsi kuprinę ir įveiksi skautišką žygį, vakarais su naujais draugais prie laužo žaisi, dainuosi, vaidinsi, galėsi budėti prie laužo, išmoksi saugiai jį kūrenti ir prižiūrėti.

Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu“ (jo elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema ir t.t.). Užsiėmimų veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes (8–10 m., 11–14 m.). Vaikai, veikdami mažose grupelėse (skiltyse), padedami vadovų, susikuria simboliką, prisiima pareigų, planuoja vakaro programos (skautiškas laužas) įgyvendinimą, priima sprendimus, aptaria vykdytą veiklą. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su skautiška veikla, mokosi stovyklinių įrengimų konstravimo, eina į žygį, stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, mokosi saugiai elgtis prie laužo, naudotis įrankiais, atlieka kūrybines užduotis ir taip patiria skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų.

Stovyklos dienotvarkė

08:00 – 09:00 Stovyklos kėlimasis, prausimasis, mankšta
09:00 – 09:45 Pusryčiai
09:45 – 10:00 Rikiuotė
10:00 – 13:00 Programa 1
13:00 – 14:03 Pietūs
14:30 – 15:00 Laisvas laikas
15:00 – 18:00 Programa 2
18:00 – 18.30 Laisvas laikas
18:30 – 19:00 Rikiuotė
19.00 – 20.00 Vakarienė
20:00 – 20.30 Laisvas laikas
20:30 – 22:00 Vakarinė programa (skautiškas laužas)
22:00 – 22:30 Naktipiečiai
22:30 – 23:00 Pasiruošimas miegui
23:00 – 08:00 Tyla

Papildomai

Į stovyklą atveža ir iš jos vaikus pasiima tėveliai (globėjai) stovyklos organizatorių numatytu laiku: į stovyklą vaikus reikia atvežti pirmą pamainos dieną tarp 10.00–12.00 val. Atvažiuoti pasiimti vaikų ir padėti jiems susitvarkyti reikia paskutinę pamainos dieną, nuo 10.00 val. O išvažiuoti iš stovyklos prašome po 12.00 val. vyksiančios stovyklos uždarymo rikiuotės, kurią maloniai kviečiame pasižiūrėti.

Stovyklos vadovai

Savaime suprantama, kad leidžiant vaiką į neįprastą stovyklą miške, svarbu yra patikimi vadovai ir įdomi programa. Stovykloms pradedame ruoštis dar sniegui nenutirpus, o “Skautai neskautams” stovyklose dirba jau ne pirmus metus skautaujantys vadovai, kurie turi daug stovyklinės ir žygių patirties. Vienai 7–10 vaikų grupei vadovauja vienas patyręs skautų vadovas, kuris yra baigęs Lietuvos skautijos vadovų mokymus, higienos, pirmos pagalbos ir turistinių stovyklų organizavimo kursus. Be grupelių vadovų ir jų padėjėjų, visai stovyklai vadovauja didelę skautišką patirtį turinti vadovų komanda: — stovyklos viršininkas, — komendantas, — programos vadovas, — ūkvedys ir maistininkas, — stovykloje pastoviai budi medikas. Kartu su 50 vaikų vienoje stovykloje dalyvauja 10-12 suaugusių skautų vadovų.

Stovyklos programa

Kiekvieną dieną stovyklos gyvenimas prasideda mankšta, prausimusi, rikiuote ir vėliavos pakėlimu su skautiškais šūkiais. Skautų dienos programą dalina pusryčiai, pietūs, vakarienė ir naktipiečiai. Stovykloje gyvename palapinėse, čia taip pat yra ko pasimokinti (kaip drabužius tvarkingai laikyti, kaip įsirengti savo batų džiovyklę ar indaują, kaip išsivirti maisto ant laužo). Kiekvieną dieną vyksta įvairi skautiška programa: žvalgome apylinkes, išmokstame naudingų dalykų, kurie vėliau praverčia įveikiant įvairias užduotis. Stovykloje vaikai visur dalyvauja su savo grupele, vadinama skiltimi. Visi kartu patiriame daug nuotykių. Su savo grupe leidžiamės į įvairius iššūkius tiek stovykloje, tiek už jos ribų. Taip pat, su suaugusių vadovų priežiūra, grupelė išbando įvairias stovyklos atsakomybes: valgio gamybą, vakarinį stovyklos laužo užkūrimą, budėjimą stovykloje ir kitas žvalgybines užduotis.

SKAUTAI NESKAUTAMS STOVYKLOS

Dalyviai: 8 - 16 metų vaikai
Kaina: Kaina: 175 Eur
169 Eur - registruojant grupę (4 ir daugiau)
155 Eur - 2 ir daugiau vaikų iš vienos šeimos
Datos: 2020 liepos 19-25 (Šiaulių r.)

Partneriai