Meniu
Uždaryti

Asmens duomenų tvarkymo politika

Stovyklautojo pateiktus asmens ir kitus duomenis naudoti tik įvardintais tikslais ir neatskleisti jų trečiosioms šalims, išskyrus LR įstatymuose apibrėžtus atvejus. Stovyklautojo atstovo ir stovyklautojo pateikti asmens duomenys gali būti naudojami:

  • Sutarčių pasirašymui;
  • Kitų stovyklos dokumentų įforminimui;
  • Kontaktavimui su stovyklautojo atstovais (tėvais / globėjais) iškilus nenumatytiems atvejams;
  • Informavimui apie stovyklų ar edukacinių programų „Skautai neskautams“ pakeitimus bei atsiradusias naujoves.
  • Kontaktavimui dėl stovyklos kokybės vertinimo anketos užpildymo.

Partneriai