Skautiškas metodas: kaip mes augame ir auginame

2021-03-01

Stovyklos, žygiai, dainos ir vakarai prie laužo neabejotinai tampa geriausiais prisiminimais, tačiau tikrasis šių veiklų tikslas – ne vien geras laikas. Organizuodami skautiškas veiklas kuriame ne tik gyvenimo nuotykį, tačiau ir siekiame mažais žingsneliais auginti atsakingus, pilietiškus jaunus žmones. Šio „gyvenimo žaidimo“ sėkmės paslaptis – skautiškas metodas, daugiau kaip 100 metų taikomas visame pasaulyje. Tad kaip gi skautai auga ir augina? 

Visa mūsų veikla paremta vadinamuoju „skautišku deimantu“, pagal kurį siekiame, jog kiekvienas organizacijos narys tobulintų šešias individualybės sritis: būdo (charakterio), proto (kognityvinę), kūno (fizinę, sveikatos), bendrumo (socialinę), jausmų (emocinę) ir dvasios. Taigi, visos jums pažįstamos skautų veiklos yra priemonės didesniam tikslui – asmenybės augimui pasiekti. 

Praktiškai tai veikia gana paprastai: vaikai veikia mažomis grupelėmis (skiltimis), kuria savo simboliką, prisiima įvairias atsakomybes, patys planuoja veiklas (mokosi veikdami), priima sprendimus, aptaria veiklą ir tai, ką jos metu išmoko – reflektuoja. Visame šiame procese svarbų vaidmenį atlieka ir vadovai, kurie padeda įsivertinti patirtis ir nukreipia teisinga linkme. 

Suaugusieji – ne mokytojai, o vyresnieji broliai ir sesės

„Skautų vadovas neturi būti nei pedagogu, nei įsakinėjančiu pareigūnu, nei kunigu, nei instruktoriumi. Jis turi būti vyresniuoju broliu, tai yra, matyti ir suvokti dalykus kaip berniukas ir būti pavyzdžiu, mokyti bei teisinga linkme nukreipti entuziazmą“ – taip prieš šimtmetį teigė pasaulio skautų įkūrėjas lordas Robertas Baden-Powell, kai judėjimui dar priklausė tik berniukai. Tačiau ir dabar, kai visame pasaulyje skautauja per 54 mln. žmonių, organizacijoje esame šeima – vieni kitus vadiname broliais ir sesėmis. Tai atspindi ir mūsų simbolika: kai skautas rodo pagarbos ženklą – saliutuoja – jo nykštys uždedamas ant „mažylio“, tai reiškia kad vyresnis skautas globoja mažesnį. Šis šeimos jausmas dar labiau atskiria skautišką gyvenimo žaidimą nuo formalaus ugdymo mokyklos suole.

skautai neskautams stovykla_darbas su vaikais

Stovykla „Jūrų skautai neskautams“ Trakų r., 2020.  Nuotraukos autorė Šarūnė Katinaitė

 

Programa – pagal amžiaus grupes

Skautiškas metodas yra pritaikomas skirtingoms amžiaus grupėms. Pavyzdžiui, kalbant apie vyresniųjų paramą, jaunesniesiems (6–10 m. vaikams) suaugusieji reguliariai veda užsiėmimus, suteikia fizinį ir psichologinį saugumą, po truputį supažindina juos su įvairiomis atsakomybėmis. Kiek vyresni – skautai (10–14 m.) dalinasi pareigybėmis su vadovu, yra įtraukiami į sprendimų priėmimą. Tuo tarpu patyrusius skautus (14–18 m.) vadovai, kartu planuodami veiklas, nukreipia įvairioms patirtims. Paaugliai organizuoja savo veiklas patys, drauge su vadovu reflektuoja išmokimus. Šioje amžiaus grupėje duodant patyrusio skauto įžodį pasižadama stengtis būti pavyzdžiu jaunesniajam skautui – skautaudami paaugliai ne tik patys mokosi, bet po truputį organizuoja veiklas jaunesniems, padeda įveikti jiems kylančius iššūkius.

skautai neskautams stovykla_skilciu sistema

Stovykla „Skautai neskautams“ Trakų r., 2020 m. Nuotraukos autorius Rytis Rakauskas

 

Metodikos vertę įrodo tyrimai

Skautiška jaunimo programa yra minėtų metodinių elementų visuma – kokybišką ugdymą užtikriname derindami įvairias veiklas tarpusavyje, suteikdami naujus patyrimus jaunam žmogui augant. Kad skautavimas daro reikšmingą įtaką jaunų žmonių gyvenimui, įrodo ir tyrimai. Pasaulio skautų organizacijų judėjimo atliktas tyrimas rodo, kad 14–17 m. skautai turi geresnius įgūdžius nei tokio paties amžiaus jaunuoliai neskautai, gyvenantys tokioje pačioje aplinkoje ir gyvenimo sąlygomis. Tyrime dalyvavę skautai buvo labiau pasitikintys savimi, taip pat nurodė kad jų, kaip atsakingų piliečių, elgesiui įtakos turi skautiška veikla. Tačiau kompetencijos ir asmeninės savybės, kurias mes ugdome, įgyjamos ne per vieną žygį ar stovyklą – tai tęstinis procesas, kuriame rezultatų siekiame žingsnis po žingsnio. 

 

oro skautai neskautams stovykla

Stovykla „Oro skautai neskautams“ Paluknio aerodrome, 2019 m. Nuotraukos autorė Jogailė Julija Kęstutytė

 

Prisijungti prie skautiškų laužų kviečiame kiekvieną norintį. Galbūt savaitę natūralioje gamtoje praleidę jaunieji stovyklautojai nuspręs prisijungti į skautišką gyvenimo nuotykį? O gal žygis drauge su kolegomis įkvėps susivienyti ir ryžtingai siekti jūsų organizacijos tikslų? Kviečiame kreiptis į mus ir pasimatuoti skauto batus. 

Partneriai