SKAUTAI NESKAUTAMS STOVYKLOS

Dalyviai: 8–16 metų vaikai
Kaina: Kaina: 185 Eur
179 Eur – registruojant grupę (4 ir daugiau)
163 Eur – 2 ir daugiau vaikų iš vienos šeimos
Datos:
2021 liepos 2-8 d.
(Kernavės sen., Širvintų r.)
2021 m. liepos 10-16 d.
(Kernavės sen., Širvintų r.)
2021 m. liepos 25–31 d.
(Pašvinės, Šiaulių r.)

Skautai neskautams siūlo patirti skautiško nuotykio dvasią!

Stovykloje veiksi kartu su savo bendraamžiais skautiškoje skiltyje, padedant vadovams pažinsi gamtos ir skautiškus ženklus, tinkamai susidėsi kuprinę ir įveiksi skautišką žygį, vakarais su naujais draugais prie laužo žaisi, dainuosi, vaidinsi, galėsi budėti prie laužo, išmoksi saugiai jį kūrenti ir prižiūrėti.

Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu“ (jo elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema ir t.t.). Užsiėmimų veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes (8–10 m., 11–14 m.). Vaikai, veikdami mažose grupelėse (skiltyse), padedami vadovų, susikuria simboliką, prisiima pareigų, planuoja vakaro programos (skautiškas laužas) įgyvendinimą, priima sprendimus, aptaria vykdytą veiklą. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su skautiška veikla, mokosi stovyklinių įrengimų konstravimo, eina į žygį, stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, mokosi saugiai elgtis prie laužo, naudotis įrankiais, atlieka kūrybines užduotis ir taip patiria skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų.

2021 m. vasaros stovyklose dėl Covid-19 prevencijos privaloma dalyviams atitikti vieną iš kriterijų;

  • turėti galiojantį PGR testą; 
  • turėti galiojantį antigeno testą (nemokamas);
  • būti pasikiepijus (turi būti praėjęs reikiamas terminas nuo vakcinos); 
  • būti persirgus.

Daugiau informacijos užsiregistravus. 

 

Stovyklos dienotvarkė

08:00 – 09:00 Stovyklos kėlimasis, prausimasis, mankšta
09:00 – 09:45 Pusryčiai
09:45 – 10:00 Rikiuotė
10:00 – 13:00 Programa 1
13:00 – 14:03 Pietūs
14:30 – 15:00 Laisvas laikas
15:00 – 18:00 Programa 2
18:00 – 18.30 Laisvas laikas
18:30 – 19:00 Rikiuotė
19.00 – 20.00 Vakarienė
20:00 – 20.30 Laisvas laikas
20:30 – 22:00 Vakarinė programa (skautiškas laužas)
22:00 – 22:30 Naktipiečiai
22:30 – 23:00 Pasiruošimas miegui
23:00 – 08:00 Tyla

Papildomai

STOVYKLŲ VIETOS

I–III pamainos: Elnių SPA, Kernavės sen., Širvintų r. 

IV pamaina: Pašvinės, Šiaulių r.

 

Į stovyklą atveža ir iš jos vaikus pasiima tėveliai (globėjai) stovyklos organizatorių numatytu laiku: į stovyklą vaikus reikia atvežti pirmą pamainos dieną tarp 10.00–12.00 val. Atvažiuoti pasiimti vaikų ir padėti jiems susitvarkyti reikia paskutinę pamainos dieną, nuo 10.00 val. O išvažiuoti iš stovyklos prašome po 12.00 val. vyksiančios stovyklos uždarymo rikiuotės, kurią maloniai kviečiame pasižiūrėti.

SKAUTAI NESKAUTAMS STOVYKLOS

Dalyviai: 8–16 metų vaikai
Kaina: Kaina: 185 Eur
179 Eur – registruojant grupę (4 ir daugiau)
163 Eur – 2 ir daugiau vaikų iš vienos šeimos
Datos:
2021 liepos 2-8 d.
(Kernavės sen., Širvintų r.)
2021 m. liepos 10-16 d.
(Kernavės sen., Širvintų r.)
2021 m. liepos 25–31 d.
(Pašvinės, Šiaulių r.)

Partneriai