SKAUTAI NESKAUTAMS STOVYKLOS

Dalyviai: 8–16 metų vaikai
Kaina: Kaina: 310 Eur
290 Eur – registruojant grupę (4 ir daugiau)
280 Eur – 2 ir daugiau vaikų iš vienos šeimos
Datos:
2022 m. rugpjūčio 19–28 d.
(Vilniaus apylinkės (Spenglo ežeras))

Skautai neskautams siūlo patirti skautiško nuotykio dvasią!

Šiais metais Skautai neskautams siūlo dar kupinesnį vasaros stovyklų sezoną. Nuo šiol stovyklos trunka ne septynias, o dešimt dienų! 

Stovykloje veiksi kartu su savo bendraamžiais skautiškoje skiltyje, padedant vadovams pažinsi gamtos ir skautiškus ženklus, tinkamai susidėsi kuprinę ir įveiksi skautišką žygį, vakarais su naujais draugais prie laužo žaisi, dainuosi, vaidinsi, galėsi budėti prie laužo, išmoksi saugiai jį kūrenti ir prižiūrėti.

Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu“ (jo elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema ir t.t.). Užsiėmimų veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes (8–10 m., 11–14 m.). Vaikai, veikdami mažose grupelėse (skiltyse), padedami vadovų, susikuria simboliką, prisiima pareigų, planuoja vakaro programos (skautiškas laužas) įgyvendinimą, priima sprendimus, aptaria vykdytą veiklą. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su skautiška veikla, mokosi stovyklinių įrengimų konstravimo, eina į žygį, stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, mokosi saugiai elgtis prie laužo, naudotis įrankiais, atlieka kūrybines užduotis ir taip patiria skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų.

Dėmesio! 

Registracija jau prasidėjo!

 

Stovyklos dienotvarkė

08:00 – 09:00 Stovyklos kėlimasis, prausimasis, mankšta
09:00 – 09:45 Pusryčiai
09:45 – 10:00 Rikiuotė
10:00 – 13:00 Programa 1
13:00 – 14:03 Pietūs
14:30 – 15:00 Laisvas laikas
15:00 – 18:00 Programa 2
18:00 – 18.30 Laisvas laikas
18:30 – 19:00 Rikiuotė
19.00 – 20.00 Vakarienė
20:00 – 20.30 Laisvas laikas
20:30 – 22:00 Vakarinė programa (skautiškas laužas)
22:00 – 22:30 Naktipiečiai
22:30 – 23:00 Pasiruošimas miegui
23:00 – 08:00 Tyla

Papildomai

STOVYKLŲ VIETOS

I–IV pamainos: Vilniaus apylinkės (Spenglo ežeras)

 

 

Į stovyklą atveža ir iš jos vaikus pasiima tėveliai (globėjai) stovyklos organizatorių numatytu laiku: į stovyklą vaikus reikia atvežti pirmą pamainos dieną tarp 10.00–12.00 val. Atvažiuoti pasiimti vaikų ir padėti jiems susitvarkyti reikia paskutinę pamainos dieną, nuo 16.00 val. O išvažiuoti iš stovyklos prašome po 10.00 val. vyksiančios stovyklos uždarymo rikiuotės, kurią maloniai kviečiame pasižiūrėti.

 

Visas nuotraukas rasite mūsų Facebook puslapyje “Skautai neksautams”

SKAUTAI NESKAUTAMS STOVYKLOS

Dalyviai: 8–16 metų vaikai
Kaina: Kaina: 310 Eur
290 Eur – registruojant grupę (4 ir daugiau)
280 Eur – 2 ir daugiau vaikų iš vienos šeimos
Datos:
2022 m. rugpjūčio 19–28 d.
(Vilniaus apylinkės (Spenglo ežeras))

Partneriai